Når du vil købe breton

Det kan ikke siges nok, gør brug af klubfolk!

Fordelen ved at købe en breton er, at man rent faktisk kan sortere i udbuddet ud fra kvalitative mål. Som jæger er det rart at vide, om hundens jagtlige egenskaber er i orden. Forældredyrenes præmiering på mark- og apporteringsprøver giver en vis form for garanti, idet der her er tale om kvalitetsbedømmelser, som indebærer at hunden bliver efterprøvet for at indeholde de rette jagtlige egenskaber og er dressurbar.

Der er ingen krav om udstillingspræmiering af forældredyr ved stambogsføring af bretons. Køber du af en seriøs opdrætter vil tæven som regel have minimum 2. præmie og hanhunden det samme. Hanhunde på DBK’s hanhundeliste har alle 1. præmie på udstilling.

Hvis tæven er spinkel, bør du efter vores mening være tilbageholdende med et køb! En generel tommelfingerregel (gammel bondefornuft) siger, at det er tæven, der i særlig grad præger afkommet.

Så er der hundenes sundhedsmæssige tilstand tilbage

Hunde med grove fejl - fysisk og psykisk - bør være frasorteret på udstilling og markprøve. Med hensyn til sundhed har der tidligere været en del debat om betonens eventuelle problemer med hofteledsdysplasi - også kaldet HD. Det vil være alt for omfattende at redegøre for denne problematik på denne hjemmeside, men jeg skal tillade mig at konstatere, at de afledte konsekvenser for hunde med middelsvær grad af HD og opefter primært kommer til udtryk blandt store tunge hunde. Bretons gennemsnitlige HD-status ligger mellem B og C - tættest på C.

Uanset forældredyrenes HD-status bør enhver ansvarlig hvalpekøber sørge for at hunden bliver HD-fotograferet. Hvorfor det? Det statistiske materiale bliver bedre, og dermed også et godt og fornuftigt arbejdsredskab for klubben og opdrættere. Det skal her fremhæves, at selv om forældredyrene er HD-frie, er der ingen garanti for HD-frie hvalpe.

Kontakter du Dansk Breton Klubs Avlsråd vil du stort set kun få anvist opdrættere, der har hvalpe efter godkendte parringer. Regler for disse parringer kan ses på klubbens hjemmeside. Udbuddet er ret begrænset, hvilket i sig selv ikke nødvendigvis er negativt. På hjemmesiden finder du også en oversigt over klubbens kontaktpersoner. Dem kan du også gøre brug af, da mange af dem er vidende om hvalpekuld hos de mere aktive medlemmer.

Gør dit forarbejde grundigt, og skal du vente et halvt år eller lidt mere på den "rigtige" hund, så slå dig til tåls med det.

Her kan du læse mere om breton'en:

Breton'en - en glad og alsidig jagthund

Exteriørbeskrivelse